2

بهائیت از ورود به ایران تا نفوذ به ساختار حکومتی پهلوی اول

  • کد خبر : 5772
  • 03 شهریور 1399 - 10:25
بهائیت از ورود به ایران تا نفوذ به ساختار حکومتی پهلوی اول

تعامل فرقه بهائیت با فرآیند‌های استعماری در ایران، تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی دارد که مقطع اکنون برای بازخوانی آن، فرصتی بهنگام است. به گزارش جمن نیوز، عباس افندی (عبدالبهاء) در سفری که به انگلستان می‌رود، انگلیسی‌ها از او تجلیل زیادی می‌کنند و مقام sir را به او می‌دهند. مقامی که انگلیسی‌ها فقط به کسانی می‌دهند که […]

تعامل فرقه بهائیت با فرآیند‌های استعماری در ایران، تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی دارد که مقطع اکنون برای بازخوانی آن، فرصتی بهنگام است.

به گزارش جمن نیوز، عباس افندی (عبدالبهاء) در سفری که به انگلستان می‌رود، انگلیسی‌ها از او تجلیل زیادی می‌کنند و مقام sir را به او می‌دهند. مقامی که انگلیسی‌ها فقط به کسانی می‌دهند که به امپراتوری بریتانیا خدمت کرده باشند. خب ارتباط او با انگلیسی‌ها چیست؟

تعامل فرقه بهائیت با فرآیند‌های استعماری در ایران، تاریخچه‌ای نسبتاًَ طولانی دارد که مقطع اکنون برای بازخوانی آن، فرصتی بهنگام است. بخش‌هایی از این پیشینه در گفت و شنود پیش رو مورد بازخوانی قرار گرفته است. با سپاس از جناب قاسم تبریزی که ساعتی با ما به گفتگو نشستند.