حمایت مالی

موسسه بهداشت معنوی در قالب یک سازمان مردم نهاد از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه بدون هیچ گونه وابستگی به سازمان ها و نهادهای دولتی، فعالیت های خود را از طریق انجام پروژه های مختلف علمی و فرهنگی پیگیری می نماید. منتهی در طول سال های فعالیت موسسه بهداشت معنوی، عزیزان خیری داشته ایم که ما را با کمک های مادی و معنوی خود یاری رسانده و ما را در ادامه مسیر خود مصمم تر نموده اند.

از طریق فرم زیر می توانید به جمع حامیان موسسه بهداشت معنوی پیوسته و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه بهداشت معنوی تماس بگیرید. ۰۲۵۳۲۹۳۲۲۷۲

موسسه بهداشت معنوی به صورت مستمر، گزارشی از فعالیت های این موسسه را به اطلاع خیرین محترم می رساند.

 

فرم حمایت مالی
دوره پرداخت: