خدمات پژوهشی

معاونت پژوهشی موسسه بهداشت معنوی تاکنون با حمایت از ده ها پایان نامه حوزوی و دانشگاهی گام مهمی در جهت توسعه کمی و کیفی فضای تحقیقاتی در عرصه عرفان های کاذب برداشته است. خدمات قابل ارائه از سوی این معاونت به پژوهشگران این عرصه، شامل موارد زیر می شود:

  • استفاده از کتابخانه تخصصی موسسه بهداشت معنوی با بیش از دو هزار جلد کتب مرتبط در موضوع عرفان های کاذب
  • ارائه مشاوره تخصصی در رابطه با انتخاب موضوع و مراحل تحقیقاتی در موضوع عرفان های کاذب.
  • حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.
  • زمینه سازی جهت انتشار پایان نامه های برگزیده، در قالب کتاب و مقالات علمی در مجلات تخصصی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از طریق شماره تلفن زیر با معاونت پژوهشی موسسه بهداشت معنوی تماس بگیرید. ۰۲۵۳۲۹۳۲۲۷۲