حضرت آیت الله علیدوستی در دیدار رئیس و هیئت مدیر مؤسسه بهداشت معنوی
متاسفانه قوانین قضائی ما پاسخگوی نیاز مقابله با عرفان های کاذب نیست. کار شما بسیار ارزشمند است و شما بحمدلله مفید هستید، مراقب باشید که دلسرد نشوید.