حضرت آیت الله مددی(حفظه الله):
در دیدار رئیس و هیئت مدیره موسسه بهداشت معنوی
وقتی خداوند انسان را آفرید، فرشته‌ها متوجه شدند که این موجود فتنه انگیز است پس خداوند کسانی را آفرید که با این فتنه ها مبارزه کنند . شما برگزیده شده اید برای مبارزه با این فساد