جلسه”کرسی ترویجی عرضه و نقد مقاله «مفهوم معنویت در عصر پست مدرن »” نوشته دکتر احمد شاکر نژاد
ناقد حجت الاسلام والمسلمین استاد مظاهری سیف و دکتر وحید سهرابی فر

استاد مظاهری سیف در نقد مقاله ارائه شده در این نشست که بر اساس اثار شیوون چندلر (Siobhan Chandler) نوشته شده بود، به نقد و بررسی افکار چندلر پرداخت و بر اساس روش شناسی استعاره مفهومی (Conceptual metaphor) توضیح دادند که تحقیقات چندلر ملتزم به روش علمی نیست.
چندلر به صورت یک مبلغ معنویت بدون دین در حال فعالیت است. و بهتر است که در محیطهای علمی ما به نظریات علمی مراجعه شود و از ترجمه و ترویج افکار مبلغان معنویت بدون دین (SBNR) پرهیز شود.
نظریات علمی بسیار خوبی در غرب ارائه شده که ابعاد مختلف معنویت گرایی معاصر را بررسی کرده اند و باید به منابع معتبر علمی مراجعه کرد. و مترجمان خوب ما روی آثار علمی ارزشمند کار کنند.