به گزارش روابط عمومی موسسه بهداشت معنوی، معاونت پژوهشی این موسسه کتابی را با عنوان «آسیب شناسی شبه جنبش های معنوی» منتشر کرد.
محسن یوسفی کیا، معاون پژوهشی موسسه در این باره اظهار کرد: این کتاب توسط حجه الاسلام مظاهری سیف، رئیس موسسه، و به همت کارگروه پژوهشی موسسه بهداشت معنوی به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب در دو بخش و نه فصل سامان یافته و در آن به موضوعاتی چون: مفهوم شناسی، موضوع شناسی، گونه شناسی و نیز آسیب های گوناگون شبه جنبش ها از جمله آسیب اعتقادی، معنوی، فرهنگی و … پرداخته شده است.

دستاورد پژوهشی جدید و متمایز این اثر را می توان فصل اول کتاب دانست که در آن مولف کوشیده مفهوم جدیدی با عنوان «شبه جنبش های معنوی» را در این عرصه علمی معرفی نماید.
مولف کتاب که از پژوهشگران برجسته حوزه معنویت به شمار می آید و آثار فراوانی در این عرصه خلق کرده، معتقد است که در میان عناوین گوناگونی چون: عرفانهای نوظهور؛ عرفان کاذب؛ جنبش های نوپدی دینی و … آنچه مناسب تر به نظر می رسد، عنوان «شبه جنبش های معنوی» است و در فصول گوناگون کتاب سعی کرده تا این مفهوم را به خوبی تبیین نماید.
مطالعه این کتاب توسط علاقه مندان حوزه شبه جنبش های معنوی و نیز فعالان فرهنگی می تواند افق جدیدی پیش روی آنان باز نماید.