نشست نقد عرفان پست مدرن

نشست نقد عرفان پست مدرن

جلسه”کرسی ترویجی عرضه و نقد مقاله «مفهوم معنویت در عصر پست مدرن »” نوشته دکتر احمد شاکر نژاد
ناقد حجت الاسلام والمسلمین استاد مظاهری سیف و دکتر وحید سهرابی فر