نشست تخصصی نقد و بررسی عرفان حلقه با سخنرانی سرکار خانم دکتر مغیثی عضو شورای علمی موسسه بهداشت معنوی
(ویژه خواهران)
زمان: پنج شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: موسسه آموزش عالی ادامه مطلب