حضرت آیت الله مقتدایی(حفظه الله)
در دیدار رئیس و هیئت مدیره موسسه بهداشت معنوی
بی شک کار ها و اقدامات شما ، جهاد فی سبیل الله است. این عرفان‌های کاذب غالبا از غرب حمایت ادامه مطلب