بهداشت معنوی

لغو برگزاری همایش معنویت های نوظهور

لغو برگزاری همایش معنویت های نوظهور

همایش “معنويت‌هاي نوظهور” به دلیل شيوع ويروس کرونا و ابلاغيه فرمانداري قم مبني بر تعويق کنفرانس‌هاي علمي و تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ به فرصت مناسب دیگری موکول می‌شود. به گزارش جمن نیوز؛ همایش “معنويت‌هاي نوظهور” که مقرر شده بود روز پنجشنبه 8 اسفندماه 1398، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شود، به […]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره پانزدهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره پانزدهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره پانزدهم/ خرداد ماه 1398 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره چهاردهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره چهاردهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره چهاردهم/ دی ماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره سیزدهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره سیزدهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره سیزدهم/ آذر ماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره دوازدهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره دوازدهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره دوازدهم/ آبان ماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره یازدهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره یازدهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره یازدهم/ شهریور و مهرماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره دهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره دهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره دهم/ مردادماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]

ترویج «معنویت برای کودکان» کابالیست ها توسط وزارت بهداشت 

ترویج «معنویت برای کودکان» کابالیست ها توسط وزارت بهداشت 

زینب برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتری منطق، به نقد برنامه «معنویت برای کودکان» پرداخت. وی همچنین اذعان داشت طراحان برنامه معنویت برای کودکان تحت تاثیر فلسفه کابالا هستند و مشخص نمی کنند که نهایت و غایت معنویت موجود در جهان به کجا می رسد. در واقع منشأ و غایت معنویت را بیان […]

 بررسی و نقد مبانی کابالیسم

 بررسی و نقد مبانی کابالیسم

کتاب «بررسی و نقد مبانی کابالیسم» یکی از آثار مهم در مورد بررسی آراء جریان فکری کابالیسم در ایران است. این کتاب با معرفی تصوف یهودی آغاز شده و مباحثی همانند مکاتب اروپایی کابالا، مفهوم خدا در کابالا، جادو، شرح کابالای سنتی و مدرن و جایگاه انسان در آموزه های کابالا ادامه پیدا می کند. […]

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره نهم

انتشار خبرنامه بهداشت معنوی شماره نهم

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] شماره نهم/ تیرماه 1397 دانلود فایل خبرنامه / حجم ۲ مگابایت [/UAS_loggedin]