جریان شناسی

وضعیت سنجی یوگا در ایران توسط موسسه بهداشت معنوی انجام شد

وضعیت سنجی یوگا در ایران توسط موسسه بهداشت معنوی انجام شد

[UAS_guest hint=”” in=”” admin=”0″] محتوای این مطلب محرمانه است؛ برای مشاهده، به بخش ویژه اعضا وارد شوید. [/UAS_guest] [UAS_loggedin hint=”” ex=””] پروژه وضعیت سنجی یوگا در حوزه نشر کاغذی و نشر سایبری توسط موسسه علمی-فرهنگی بهداشت معنوی انجام شد. در حوزه نشر کاغذی کتب و مجلاتی که در ایران به موضوع یوگا پرداخته‌اند رصد شده […]