خدا و دیگر هیچ

تاریخچه شیطان گرایی و پرستش شیطان در ایران معاصر
بررسی مختصر سیر شیطان‌پرستی در ایران

تاریخچه شیطان گرایی و پرستش شیطان در ایران معاصر

اگرچه در میان گروه‌های موسیقی راک و متال، ممکن است گروه‌هایی به چشم بخورند که صراحتا به دین و باورهای دینی حمله می‌کنند و در مواردی از قدرت شیطان صحبت می‌کنند؛ ولی این که موسیقی راک و متال را معادل صددرصد شیطان‌گرایی قلمداد کرده و گروه های فعال در آن را تماما شیطان پرست بدانیم، اشتباهی فاحش است.

خدا و دیگر هیچ

خدا و دیگر هیچ

خدا و دیگر هیچ عنوان مستندی است که توسط اسماعیل حاج حیدری با موضوع ابعاد گسترش شیطان‌گرایی در میان جوانان ایرانی تولید شده است. کارگردان در این فیلم، بستر اصلی ورود شیطان‌گرایی به داخل کشور را موسیقی و گروه‌های موسیقی شیطان‌گرایی معرفی می‌کند. در ویدئوی زیر بخشی از  این مستند را می‌توانید مشاهده نمایید.