شهید مطهری

شهید مطهری و نقد معنویت‌های نوپدید

شهید مطهری و نقد معنویت‌های نوپدید

به گزارش جمن نیوز، نشست علمی «شهید مرتضی مطهری و نقد معنویت‌های نوپدید» در قم برگزار شد. این نشست با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد جعفری و همچنین نقد حجت الاسلام دکتر سید احمد غفاری و با همکاری انجمن علمی اخلاق اسلامی حوزه، گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد علمی فرهنگی شهید […]