مثبت‌اندیشی سمی

واکنش یک استاد سخنوری به مثبت فکر نکنیم
مثبت فکر کنیم یا خیر؟

واکنش یک استاد سخنوری به مثبت فکر نکنیم

جمال قمری متخصص مهارت‌های مذاکره، سخنرانی و فن بیان، در حساب توئیتر خود، نسبت به انتشار کتاب «مثبت فکر نکنیم» دکتر «گابریله اوتینگن» روانشناس مشهور آلمانی که در نقد مثبت‌اندیشی واکنش نشان داد.

مثبت‌اندیشی سمی و اثرات منفی آن بر زندگی انسان
بررسی نظرات روانشناسان غربی در حوزه مثبت‌اندیشی

مثبت‌اندیشی سمی و اثرات منفی آن بر زندگی انسان

مفهوم روانشناسی مثبت از طریق مارتین سلیگمن، روانشناسی که روی افسردگی تحقیق می‌کرد، رایج شد. او دیدگاه متفاوتی را برای مقابله با مشکلات مختلف، موقعیت‌ها و نابهنجاری‌ها پیدا کرد.