کرونا و بحران معنویت

کرونا و بحران معنویت؛ اورژانس معنوی در حوزه تقویت شود
در نشست «آینده معنویت و حوزه‌های علمیه در پساکرونا» در قم مطرح شد

کرونا و بحران معنویت؛ اورژانس معنوی در حوزه تقویت شود

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه کلام ما در کرونا انضمامی و کاربردی نبود و تنها یکی دو استاد به کلام کرونا و فقه کرونا پرداختند، ولی سلفی‌ها چقدر در کلام کرونا فعال بودند، تصریح کرد: ما دستاورد جدی در کنار کشورهای دیگر داشتیم؛ چین از نظم کنفوسیوسی و ما از معنویت انقلابی و عاشورایی بهره بردیم، ولی برای تداوم آن باید پشتوانه کلامی و فقهی و آموزش مهارت مددکاری معنوی داشته باشیم.