کوروش معدلی

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نام روان‌شناسان غیرمجاز را منتشر کرد
رنه سینانی، مهشید رئیسی، عباسمنش، بابک خسرونژاد و... در این لیست جای دارند

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نام روان‌شناسان غیرمجاز را منتشر کرد

به اطلاع مردم عزیز کشورمان می‌رساند، بر طبق تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 قانون تشکیل سازمان از مراجعه به افراد فاقد شماره نظام روان‌شناسی و مشاوره جهت مشاوره روان‌شناسی یا کلاس‌های آموزشی حضوری و آنلاین خودداری نمایید.

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم
شواهدی برای تایید برخی ادعاهای آقای کوروش معدلی وجود ندارد

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم

ان ال پی و بسیاری از موضوعاتی که کورش معدلی خود را متخصص آن معرفی می کند، مبنای علمی و پژوهشی درستی ندارند و به عنوان شبه علم مورد نقد دانشمندان است.