31

درباره ما

  • 16:45
  • 07 بهمن 1397

 

انسان مدرن با قطع نظر از آسمان، تمام هویتش را در زمین جستجو می‌کرد. این تلاش در مقابل ندای فطرت، که او را به آسمان فرا می‌خواند، ناکام ماند و بشر دوباره روی خود را به سوی آسمان گشوده است. اما در این میان افرادی بوده و هستند که هریک از ظن خود، آسمان را به گونه‌ای متفاوت برای انسان تشنه‌ی معنا، ترسیم کرده و راه و رسمی معنوی را به بشر پیشنهاد می‌دهند.

«معنویت‌های نوظهور» که با عناوینی چون «عرفان‌های نوظهور»، «جنبش‌های نوپدید دینی»، «ادیان جایگزین»، «شبه‌جنبش‌های معنوی» و … نیز از آن یاد می‌شود، از جمله پدیده های جدیدی است که در دوران مدرن شاهد رشد و گسترش آن در سراسر جهان و کشورمان هستیم.

موج معنویت گرایی که در اوایل قرن بیستم با شیب ملایمی در حال گسترش بود، پس از جنگ جهانی دوم، رشدی انفجارگونه به خود گرفت. گزارش برخی مراکز مطالعاتی خبر از فعالیت بیش از 5000 جنبش نوپدید معنوی در دنیا می‌دهد. برخی پژوهشگران این آمار را تا 10.000 مورد افزایش داده اند. آمارهای اولیه حکایت از فعالیت بیش از 200 شبه‌جنبش معنوی در کشور ما دارد.

موسسه بهداشت معنوی با هدف مقابله دانش‌بنیان با “شبه‌جنبش‌های معنوی” فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. راهبرد اصلی این مجموعه در مواجهه با این پدیده «روشنگری پیشگیرانه» است.

در همین راستا خبرگزاری بهداشت معنوی با انعکاس آخرین رویدادها و انتشار یادداشت‌های علمی در موضوع شبه‌جنبش‌های معنوی در صدد روشنگری نسبت به این موضوع در بین افکار عمومی و نخبگانی است.

    لینک کوتاه : https://behdashtemanavi.com/?p=169

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.