آتئیسم

سم هریس ، معنویت گرای آتئیست
تقلای یک خداناباور برای توجیه آگاهی

سم هریس ، معنویت گرای آتئیست

این که ما این‌جاییم و هر لحظه دنیا را در پرتو آگاهیِ خود تجربه می‌کنیم واقعیتی عمیقاً مرموز و ژرف است. هر چه بیشتر به آن توجه کنیم، شباهت تجربه‌ی ما به ادعاهای بنیان‌گذاران ادیان در قرون و اعصار گذشته بیشتر می‌شود.

آتئیست ها هواداران جدید پهلوی

آتئیست ها هواداران جدید پهلوی

به گزارش وب سایت مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان، جریان آتئیسم با انتشار تصاویر و پیام‌هایی از شاه مخلوع و ربع‌پهلوی در کانال‌های تلگرامی خود، ماهیت حقیقی خویش را در عناد با نظام اسلامی و تقابل تمام‌قد با آن، عیان ساخته ونشان داد رویکردهای سیاسی‌اش بر وجهه -‌به‌ظاهر- ضددینش غلبه دارد. به نظر می رسد […]