آشین ویراتو

دالایی لاما: دین برای صلح است نه بسیج توده‌ها!

دالایی لاما: دین برای صلح است نه بسیج توده‌ها!

دالایی لاما این مطالب را در حالی بیان می کند که مسلمانان روهینگیایی در استان راخین کشور میانمار قربانی خشونت بودائیان متعصب جنبش 969 شده اند.