آموزش یوگا

ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها
وضعیت‌سنجی یوگا در فضای اپلیکیشن‌های فارسی

ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها

ظاهراً فضای مجازی از کنترل خارج شده است و نظارت و برنامه‌ریزی فرهنگی در آن بی‌معناست. اما سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حساب شده در رابطه با یوگا در فضای حقیقی و رسمی کشور، می‌تواند مجراهای غیرقابل کنترل یوگا را مهار کند.