آیت الله مکارم شیرازی

بیانات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد بازاریابی شبکه‌ای
بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای

بیانات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد بازاریابی شبکه‌ای

متأسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده‌اند و فتوا بر جواز گرفته‌اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن می‌زند، به دلایلی که روشن است و مخفی نیست.