ابراهیم میرزایی

بررسی چگونگی شکل‌گیری جنبش های نوپدید دینی در بستر تاریخ
مصاحبه با نویسنده کتاب بی‌نقاب

بررسی چگونگی شکل‌گیری جنبش های نوپدید دینی در بستر تاریخ

وقتی با کسانی که یوگا کار می‌کنند حرف می‌زنیم و می‌پرسیم از کجا با این کار آشنا شده اید می‌گویند در فلان سال و در تاتر لاله زار تهران یک هندو را آورده بودند و او این حرکات را اجرا می‌کرد. کار‌های فوق العاده انجام می‌دادند و مردم به سمت هندوئیسم و یوگا جذب می‌شدند؛

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم
شواهدی برای تایید برخی ادعاهای آقای کوروش معدلی وجود ندارد

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم

ان ال پی و بسیاری از موضوعاتی که کورش معدلی خود را متخصص آن معرفی می کند، مبنای علمی و پژوهشی درستی ندارند و به عنوان شبه علم مورد نقد دانشمندان است.