اتحاد یوگا

اتحاد یوگا برای کسب درآمد بیشتر
با 180 دلار مدرک مدرسی یوگا بگیرید

اتحاد یوگا برای کسب درآمد بیشتر

اتحاد یوگا در حال حاضر صرفاً یک سایت است که در ازای مبالغی، به معرفی مربیان و مراکز آموزش یوگا اقدام می‌کند. این مجموعه حتی آموزش استانداردهای موردنظر را به مراکزی که قبلاً ثبت کرده، واگذار نموده است.