ادیان شرق

نشست علمی:ریشه ها و ظرفیت های معنویت های نوظهور در ادیان شرقی

نشست علمی:ریشه ها و ظرفیت های معنویت های نوظهور در ادیان شرقی

نشست علمی «ریشه‌ها و ظرفیت‌های معنویت‌های نوظهور در ادیان شرقی» به عنوان یکی از پیش‌نشست‌های «همایش ملی معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها» برگزار می‌گردد. جناب آقای «دکتر سید محمد روحانی» به عنوان سخنران و جناب آقای «دکتر امیر خواص» به عنوان ناقد در این نشست حضور خواهند داشت. این برنامه در روز چهارشنبه 1398/11/2 ساعت […]