استعمار

لیبرال سرمایه‌داری علیه انقلاب عرفانی امام خمینی رحمه‌الله‌علیه
حسین عرب؛ صف‌آرایی تمام دنیای کفر در مقابل ایمان مردم ایران

لیبرال سرمایه‌داری علیه انقلاب عرفانی امام خمینی رحمه‌الله‌علیه

قانون جذب به طور خلاصه این است که شما به هر چیزی فکر و تجسم کنید همان در عالم خارج به سمت شما جذب می‌شود و برخی می‌گویند خلق می‌شود.

نظام سلطه و سلطه‌ی معنویت جهانی
مصاحبه با حجه‌الاسلام حسین عرب

نظام سلطه و سلطه‌ی معنویت جهانی

می توان پیدایش جمهوری اسلامی ایران را نمونه ای از یک جنبش معنوی نوظهور تمام عیار دانست که در ارزش های معنوی خود، نَه تنها مردم را دعوت به عزلت گزینی نمی کند و افیون توده ها نیست، بلکه در حال تبدیل کردن آنان به کنشگرانی فعال در حوزه جهان گرفتار مادیت است.

استعمار فرانو و حربه عصر جدید
چگونه استعمار با تغییر اذهان، همچنان انسان‌ها را به بردگی می‌گیرد؟

استعمار فرانو و حربه عصر جدید

آموزه‌های معنوی «عصر جدید» و «تفکر نوین» در همین راستا قابل توضیح هستند. در این آموزه‌ها تلاش می‌شود که تمامی مفاهیم معنوی در تمامی ادیان با واژگان مشترک توضیح داده شود.