اسماعیل حاج حیدری

خدا و دیگر هیچ

خدا و دیگر هیچ

خدا و دیگر هیچ عنوان مستندی است که توسط اسماعیل حاج حیدری با موضوع ابعاد گسترش شیطان‌گرایی در میان جوانان ایرانی تولید شده است. کارگردان در این فیلم، بستر اصلی ورود شیطان‌گرایی به داخل کشور را موسیقی و گروه‌های موسیقی شیطان‌گرایی معرفی می‌کند. در ویدئوی زیر بخشی از  این مستند را می‌توانید مشاهده نمایید.