افغانستان

افتتاح کلاس تربیت مربی یوگا در افغانستان
سوغات شوم مهاجران برای هموطنان رنج کشیده

افتتاح کلاس تربیت مربی یوگا در افغانستان

در سال‌های اخیر و به دلیل بازگشت بسیاری از افغانستانی‌های ساکن ایران که سال‌ها تحت تاثیر فرهنگ جامعه ایرانی بوده‌اند، شاهد رشد سریع افراد و مؤسسات مختلفی در این زمینه در افغانستان هستیم.

عرفان های کاذب در افغانستان؛ سوغات مهاجرین
میراث مغفول سال‌ها اشغال افغانستان

عرفان های کاذب در افغانستان؛ سوغات مهاجرین

متاسفانه آنچه کار را برای این افراد تسهیل می‌‍کند، انبوهی از محتوای تولید شده در حوزه عرفان های کاذب به زبان فارسی است که قبلا در ایران تولید شده و زمینه گسترش هرچه بیشتر این باورهای انحرافی را در میان جامعه مسلمان -علی‌الخصوص شیعیان- افغانستان را فراهم می‌آورد.