اقوام و مذاهب

فراخوان نخستین جشنواره کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب اعلام شد

فراخوان نخستین جشنواره کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب اعلام شد

نخستین همایش کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب، به همت مجمع فعالان فرق، ادیان، اقوام و مذاهب (مفام) برگزار می‌شود. به گزارش جمن نیوز، نخستین همایش کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب، به همت مجمع فعالان فرق، ادیان، اقوام و مذاهب (مفام) برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، کتاب‌ها، پایانامه‌های سطح سه و […]