انتشارات بنیاد سینمایی فارابی

معرفی کتاب «معنویت در فیلم» اثر رابرت جانستن
به همت انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد

معرفی کتاب «معنویت در فیلم» اثر رابرت جانستن

این‌که معنویت و محدوده آن چیست، تقریبا در سینمای ما هرگز جوابی نیافته است، نه به این دلیل که نمی‌توان پاسخی برای آن یافت، بلکه به دلیل اعمال نظرها و سلیقه‌های برخاسته از محدودیت نگاه به معنویت. معنویت همه باورها و کنش‌های فراگیر و متعالی انسان را شامل می‌شود و به نحوی متکی بر تجربه است.