انجمن حجتیه

ماجرای مدرسه توحید قم به کجا کشیده شد؟
پونزی به انجمن حجتیه

ماجرای مدرسه توحید قم به کجا کشیده شد؟

به گزارش بهداشت معنوی بعد از افشاگری و ایراد سوالاتی از سوی کانال پونز درباره فضای فکری مدرسه توحید و ارتباط با انجمن حجتیه، خط و ربط‌هایی هم از حضور بعضی معلمان سگ‌باز در مدرسه نیز مشهود شد و البته مطالب دیگری هم وجود دارد که در دست بررسی و مستند شدن است که در […]