انجمن خاورمیانه برای توسعه

مجلس عوام انگلیس به بررسی وضعیت عرفان حلقه پرداخت

مجلس عوام انگلیس به بررسی وضعیت عرفان حلقه پرداخت

در روز چهارشنبه یکم نوامبر سال 2017 ( 10 آبان 1396) ، انجمن خاورمیانه برای توسعه (MEFD) در مجلس عوام انگلستان جلسه ای با حضور جیم شانون، نماینده اتحادیه ی دموکراتیک پارلمان (DUP)، برگزار کرد. به گزارش جمن نیوز، موضوع اصلی این جلسه به بررسی موارد نقض حقوق بشر درمورد اقلیت های قومی و مذهبی در […]