ان ال پی

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم
شواهدی برای تایید برخی ادعاهای آقای کوروش معدلی وجود ندارد

آنچه از کوروش معدلی می‌دانیم

ان ال پی و بسیاری از موضوعاتی که کورش معدلی خود را متخصص آن معرفی می کند، مبنای علمی و پژوهشی درستی ندارند و به عنوان شبه علم مورد نقد دانشمندان است.

ان ال پی و فریب مخاطب فارسی‌زبان در ویکی‌پدیا
فریب حقیقت‌طلبان توسط ترول‌های مجازی مدعی شبه‌علم

ان ال پی و فریب مخاطب فارسی‌زبان در ویکی‌پدیا

با مراجعه به صفحۀ ویکی پدیای فارسی «ان ال پی» و مقایسه آن با ویکی پدیای انگلیسی، به نتایج جالب و تا حدودی عجیب خواهید رسید. تصویر NLP در این دو منبع تفاوت زیادی با هم دارد؛ تفاوتی که تا حدودی به تضاد می رسد. علت این تفاوت یا تضاد در چیست؟