ایران

یوگا و واژگونی ارزش های اخلاقی در جامعه ایرانی
دردسرهای پذیرش فرهنگ بیگانه

یوگا و واژگونی ارزش های اخلاقی در جامعه ایرانی

در فرهنگ ما شهوت یک لذت مقدس است که لازم است با حرمت و ادب از آن بهره برد؛ لذتی که عشق را به بار می نشاند و رنج های زندگی و مسئولیت های خانوادگی را قابل تحمل و شیرین می سازد. شهوت را می توان به نیروی معنوی عشق تبدیل کرد و بستری برای تداوم و پرورش نسل «انسانی» گشود که شاهکار خلقت است.

مروری بر سیر ورود عرفان‌های نوظهور به ایران

مروری بر سیر ورود عرفان‌های نوظهور به ایران

الف. ورود به کشور از اواسط دهه 60 اولین نشانه‌های ورود این عرفان‌ها به کشور را می‌توان در دهة 60 ردیابی کرد. وقتی این‌گونه معنویت‌ها در آن زمان وارد کشور شدند، ایران به علت درگیری در جنگ با عراق و دفاع مقدس در اوج معنویت قرار گرفته بود؛ انقلاب و بعد مواجهه با جنگ تحمیلی […]

شیطان پرستی در ایران

شیطان پرستی در ایران

اواسط دهۀ 80 شمسی «انجیل شیطان»[1] در ایران ترجمه و با نام «قرآن شیطانی» در فضای مجازی منتشر شد. این رویداد نشان می‌داد که شیطان‌گرایی در ایران پیروان و علاقه‌مندان فعالی دارد که به مرور در حال بومی‌سازی این پدیده در داخل کشور هستند. در همین سال‌ها شخصی با نام مستعار «اهریمن» وبلاگی راه انداخته […]