تئاتر هاجر

اطلاع‌رسانی درباره آخرین ادعای دروغین کانون نورالهدی
بانیان تئاتر جابر همچنان با دروغگویی سعی در بهبود وجه خود در میان نیروهای انقلابی دارند

اطلاع‌رسانی درباره آخرین ادعای دروغین کانون نورالهدی

کانون نورالهدی و متصدیان تئاتر جابر که بارها مورد نقد پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی قرار گرفته‌اند، در تلاش‌اند تا با انتشار متناوب شایعه محکومیت موسسه علمی-فرهنگی بهداشت معنوی در نتیجه شکایت‌های کانون نورالهدی و خانم ز.ب.، توجه نیروهای مومن و انقلابی را از نقدهای صورت گرفته به خود دور کنند.