تجربه معنوی

شناخت مراحل 5گانه تجربه نزدیک به مرگ
تجربه نزدیک به مرگ نیاز به اعتبارسنجی دارد

شناخت مراحل 5گانه تجربه نزدیک به مرگ

موضوعی که در بررسی این تجربه ها اهمیت ویژه ای دارد، اعتبار این تجربه ها است. موضوع اعتمادآوری که این تجربه ها را قابل توجه کرده، این است که این تجربه ها برای انسان های بی دین نیز مانند افراد دیندار رخ می دهد؛

روش شناسی مطالعات معنوی براساس آموزه های قرآنی
خلاصه مقاله

روش شناسی مطالعات معنوی براساس آموزه های قرآنی

مقاله روش شناسی مطالعات معنوی براساس آموزه های قرآنی، توسط تحریریه بهداشت معنوی خلاصه شده و به مخاطبان محترم عرضه می شود. مقدمه علوم مختلف با روش های تحقیق مناسب با موضوع و مسائل شان شکل گرفته اند. مسائل معنوی بشر که حوزه مطالعاتی تازه ای را تشکیل داده اند، لازم است که با تعریف […]