جمال قمری

واکنش یک استاد سخنوری به مثبت فکر نکنیم
مثبت فکر کنیم یا خیر؟

واکنش یک استاد سخنوری به مثبت فکر نکنیم

جمال قمری متخصص مهارت‌های مذاکره، سخنرانی و فن بیان، در حساب توئیتر خود، نسبت به انتشار کتاب «مثبت فکر نکنیم» دکتر «گابریله اوتینگن» روانشناس مشهور آلمانی که در نقد مثبت‌اندیشی واکنش نشان داد.