سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

افسون حلقه در ناجا

افسون حلقه در ناجا

فیلم سینمایی «افسون حلقه» که توسط «سازمان عقیدتی سیاسی ناجا» ساخته شده است به مرحله پخش رسید. این فیلم با بازی بازیگران مطرح سینما به آسیب‌های فرقه انحرافی «عرفان حلقه» پرداخته است. این فیلم با الهام از زندگی مشقت بار یکی از آسیب دیدگان این فرقه در کشور به نام مهسا تولید شده است. فیلم […]