سبک زندگی

مینیمالیسم؛ یک سبک زندگی با ادعای معنوی
لیبرالیسم فرهنگی، مینیمالیسم را جایگزین ساده‌زیستی کرده است

مینیمالیسم؛ یک سبک زندگی با ادعای معنوی

آمیخته شدن ساده‌زیستی با مینیمالیسم، عملاً گونه‌ای جدید از تجمل‌گرایی را خلق کرده که اتفاقاً دلایل استفاده از ساده‌زیستی را نیز برای خود بازتعریف کرده است. به‌طوری‌که مینیمالیسم به عنوان گونه‌ای از معنویت‌گرایی و دستیابی به معرفتی مقدس شناخته می‌شود.