طب فشاری

تشکر گری کریگ از فرهاد فروغمند

تشکر گری کریگ از فرهاد فروغمند

به گزارش جمن نیوز، گری کریگ مبدع «ای اف تی» در یک مکالمه صوتی از فرهاد فروغمند به خاطر ترجمه کتاب‌هایش به زبان فارسی تشکر کرد. ای اف تی (Emotional Freedom Technique) یا ضربه تراپی و رها سازی احساسات  روشی غیرعلمی با مضامین شبه معنوی است که ریشه در طب سوزنی و مفاهیم تائویستی دارد. […]