طب مکمل

افسانۀ دوست‌داشتنی انرژی‌درمانی
دروغی دوست‌داشتنی به طعم یک رویای شیرین

افسانۀ دوست‌داشتنی انرژی‌درمانی

برای کاهش نارضایتی‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده مدعیان انرژی‌درمانی در برخی کشورها، مانند آمریکا و انگلستان لایحه‌هایی ارائه شده که شرایطی را برای انرژی‌درمانگران و ارائه‌دهندگان خدمات طب مکمل در نظر گرفته است.