علیرضا پورمسعود

حسن فراهانی؛ از جنگ معنوی تا جنگ مسلحانه
روایت علیرضا پورمسعود از اقدامات ضدامنیتی حسن فراهانی

حسن فراهانی؛ از جنگ معنوی تا جنگ مسلحانه

انواع و اقسام سلاح‌های گرم (کلت کمری و تک تیرانداز) و مهمات با مقادیر قابل توجه تا قرص‌های تقویت جنسی! و همچنین فایل‌های تقطیع شده سخنرانی‌های علی‌اکبر رائفی‌پور، از جمله کشفیات خانه تیمی حسن فراهانی بوده است.