فاطمه میرزاییان

تصفیه ‌حساب فرقه‌ای در شبکه مافیایی عرفان حلقه
عرفان حلقه، از محبت تا بغض

تصفیه ‌حساب فرقه‌ای در شبکه مافیایی عرفان حلقه

محمد علی طاهری،‌ سرکرده مافیای حلقه، پس از آزادی از زندان دست به تصفیه حساب مافیایی زده و با قلع و قمع منتقدان و مخالفان درون فرقه، ماهیت تشکیلاتی حلقه را اثبات می کند و بر ادعاهایش درباره اتصال او و مریدانش به شبکه رحمانیت الهی خط بطلان می‌کشد.