فال شمع

طالع‌بینی صرفا شبه‌علم و خرافات است
نظر کارشناسان درباره گرایش مردم به خرافه طالع‌بینی چیست؟

طالع‌بینی صرفا شبه‌علم و خرافات است

احکام نجوم موضوعی است که مکان ماه، خورشید و سیارات را در مقابل زمینه آن‌ها در نواحی منطقه‌البروج به هنگام تولد افراد مورد بررسی قرار می‌دهد و برخی از افراد با بهره‌گیری از این روش مدعی هستند که قادر به پیشگویی شخصیت افراد هستند.