فرار محمد علی طاهری

فرار سرکرده عرفان حلقه به کانادا/ عرفان‌ حلقه فرقه رو به زوال

فرار سرکرده عرفان حلقه به کانادا/ عرفان‌ حلقه فرقه رو به زوال

فرار سرکرده عرفان حلقه  از وطن و ناتوانی و درماندگی این فرقه در نجات و درمان مریدان از بیماری کورونا اسباب سرخوردگی هواداران و فریب‌خوردگان این عرفان دروغین شده است. به گزارش جمن نیوز، محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه پس از صدور اطلاعیه فرار خود در اسفند 98 با انتشار فیلمی در روز اول فروردین […]