فراسوی عرفان حلقه

فراسوی حلقه، بررسی انتقادی عرفان حلقه منتشر شد
با نویسندگی فاطمه مغیثی و به همت انتشارات معنویت‌پژوهی منتشر شد

فراسوی حلقه، بررسی انتقادی عرفان حلقه منتشر شد

گفتنی است، عرفان حلقه (کیهانی) جریانی است که با وعده درمانگری، رسیدن به معنویت، پله عشق، ارتباط با روح‌القدس و ... کار خود را بنها  نهاد و با اتصال به شبکه شعور کیهانی، بر ساحت روحی و جسمی افراد اثر گذاشت.