فراماسونری

هارون یحیی ، از ضدماسونی تا فراماسونی
یادداشت عبدالله شهبازی درباره هارون یحیی

هارون یحیی ، از ضدماسونی تا فراماسونی

به گزارش بهداشت معنوی، عبدالله شهبازی مورخ ایرانی در آبان 1393 مطلبی افشاگرانه درباره عدنان اکتار و به همراه طعنه به برخی افراد داخلی در فیسوک خود منتشر کرده بود که به مناسبت محکومیت عدنان اکتار در دادگاه ترکیه آن را باز نشر می کنیم.  «هارون یحیی» را احتمالاً می‌شناسید. اهل ترکیه است. اسمش عدنان […]

شیطان پرستی در ایران

شیطان پرستی در ایران

اواسط دهۀ 80 شمسی «انجیل شیطان»[1] در ایران ترجمه و با نام «قرآن شیطانی» در فضای مجازی منتشر شد. این رویداد نشان می‌داد که شیطان‌گرایی در ایران پیروان و علاقه‌مندان فعالی دارد که به مرور در حال بومی‌سازی این پدیده در داخل کشور هستند. در همین سال‌ها شخصی با نام مستعار «اهریمن» وبلاگی راه انداخته […]