فرقه نعمت اللهی

یوگای دراویش، ساختارشکنی در فرقه صوفیه نعمت‌اللهی
التقاط توهمات صوفیانه با آئین شیطانی هندوئیستی

یوگای دراویش، ساختارشکنی در فرقه صوفیه نعمت‌اللهی

فحوای این نوشته و حرکات و سکنات آزمایش در تلفیق یوگا و مدیتیشن با آداب درویشی و آنچه «سلوک» می‌خواند، همه حکایت از طراحی تازه وی در ارائه تفاسیر شخصی از شریعت و طریقت دارد که بیش از گذشته، تمایلات وی و همپالگی‌هایش را در ارائه قرائت‌های نوین از درویشی گری با عنوان «درویشی مدرن» را یادآور می‌گردد.