فرق ضاله

تفسیر حقوق معنوی با نگاه به الحاقیه قانون مجازات اسلامی
آیا بازدارندگی لازم از جرائم معنوی با این دو الحاقیه ایجاد می شود؟

تفسیر حقوق معنوی با نگاه به الحاقیه قانون مجازات اسلامی

«سلطۀ روانی با استفاده از تکنیک‏ های کنترل ذهن برای جذب و بهره کشی از افراد» در این قانون جرم‏ انگاری شده و برای مرتکبین این اعمال، مجازات تعیین شده است.

مصاحبه؛ هم افزایی و فعالیت منسجم راهبرد مبارزه با معنویت نوین است
گفتگو با علی جعفری، کارشناس ادیان و فِرَق

مصاحبه؛ هم افزایی و فعالیت منسجم راهبرد مبارزه با معنویت نوین است

به گزارش بهداشت معنوی به نقل از خبرگزاری قرآنی ایکنا، شناخت اهداف ظهور جنبش‌های نوظهور و علل گرایش مردم به ویژه جوانان به این فرقه‌های انحرافی نخستین گام در مسیر مقابله این فرق ضاله و کاهش گرایش مردم به این جنبش‌ها و عرفان‌هاست؛ لذا ضروری است تا اهداف و علل گرایش به این جریان‌ها شناسایی […]