فضای مجازی

اوشو از فضای مجازی تا دنیای حقیقی
دردسرهای یک ضدعلم برای جامعه ایرانی

اوشو از فضای مجازی تا دنیای حقیقی

سخنان اوشو گاه چنان غیرمعقول و ضد فطری می‌شوند که گفته می‌شود برخی مترجمان کتاب‌های اوشو به ناچار، برای آنکه سخنان اوشو در نزد خواننده مقبول‌تر شود، بخش‌هایی از متون کتاب را حذف کرده‌اند.

عرفان سرخپوستی در ایران، گستره و هشدارها
باور کفرآمیز در قالب ادبیات داستانی

عرفان سرخپوستی در ایران، گستره و هشدارها

به گزارش بهداشت معنوی عرفان سرخپوستی از جمله عرفان های نوظهور است که در دهه های اخیر به کشور وارد شده و در این مدت توانسته است عده ای را به خود جذب کند. کتابهای تبلیغی زیادی از این فرقه در ایران به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته است. از این جریان […]